Privacy

Verklaring gegevensbescherming
(versie 5 april 2020)

De Stichting Oud-Katholiek Studiefonds (verder: Studiefonds) is verantwoordelijk voor de de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Het Studiefonds verwerkt persoonsgegevens voor het verstrekken van financiële steun aan studenten, docenten en priesters van de Oud-Katholieke Kerk conform de statuten van het Studiefonds.

De verwerking van deze gegevens hebben als doel:

 • het behandelen van aanvragen en het nemen van besluiten
 • contact op te kunnen nemen met de aanvrager als dat nodig is voor de behandeling
 • de financiële afhandeling van de besluiten
 • controle op de besteding van de verstrekte middelen

2. Verantwoordelijkheid

De secretaris is namens het bestuur verantwoordelijk voor de privacy van het Studiefonds.
De secretaris is te bereiken via: secretaris @ okstudiefonds.nl

3. Persoonsgegevens van aanvragers die wij verwerken

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • studie
 • kerkelijk lidmaatschap

4. Toegang tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend binnen het bestuur gedeeld.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een besluit, of als daar een wettelijke verplichting toe is. Indien het nodig is nadere informatie bij derden in te winnen wordt dit alleen gedaan na toestemming van de aanvrager.

6. Inzien, wijzigen, en verwijderen gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen.

7. Bewaren van persoonsgegevens

Het Studiefonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen. Voor verschillende categorieën aanvragers hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Toegewezen aanvragen worden zes jaar jaar na het afstuderen, of het staken van de studie, vernietigd. Aanvullende informatie wordt twee jaar na de aanvraag vernietigd.
 • Toegewezen aanvragen voor leningen worden twaalf jaar na de aanvraag vernietigd. Aanvullende informatie wordt twee jaar na de aanvraag vernietigd.
 • Afgewezen aanvragen worden twee jaar na de aanvraag vernietigd.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Het Studiefonds maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Het Studiefonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Indien er aanwijzingen zijn voor misbruik of slechte beveiliging kunt u contact opnemen met de secretaris.