ANBI

Naam

Stichting Oud-Katholiek Studiefonds
(voorheen Stichting Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen Rens en Seminarie)

RSIN/fiscaal nummer

804212727

Contact

secretaris @ okstudiefonds.nl

Doelstelling

De stichting heeft als doel studiebeurzen en andere financiële bijdragen te verstrekken voor de opleiding van geestelijken en theologen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Voor zover de financiële middelen van de stichting het toelaten, kunnen ook financiële bijdragen voor nascholing van oud-katholieke geestelijken en theologen worden verstrekt.

Bestuur

bestuur OK Studiefonds

Functies statutair, namen bestuursleden, en beloningsbeleid

Zie bestuur

Actueel verslag activiteiten

Zie toelichting financiele verantwoording

Financiele verantwoording ANBI

De Stichting Oud-Katholiek Studiefonds is een vermogensfonds. Het rendement op het vermogen wordt gebruikt voor het realiseren van de doelstellingen.

staat van baten en lasten 2021

toelichting bij financiele verantwoording 2021