Geschiedenis

Het huidige Oud-Katholiek Studiefonds is samengesteld uit:

  • Fonds Laurentius Rens

Het Fonds Laurentius Rens is gesticht bij het overlijden van Laurentius Rens (1715 - 1783), een oud-katholieke koopman uit Dordrecht en Rotterdam.

  • Studiefonds Oud-Katholiek Seminarie

Het Studiefonds Oud-Katholiek Seminarie, in 1960 gesticht door de regenten van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), een oud-katholieke charitatieve instelling in Utrecht, opgericht in 1674.

  • Fonds De Rijk

Het Fonds De Rijk, deels bij leven en deels bij legaat gesticht door Cornelis de Rijk (1936-2016), priester en monnik in de Episcopal Church van de USA, afkomstig uit de oud-katholieke parochie van St. Jacobus te Utrecht.